Turku

Viestintäasema Tuubi

Tuubi (tuubi.edu.turku.fi) otettiin kokeilukäyttöön syksyllä 2013. Samalla mediatuotannon pedagogiikkaa kehitettiin eteenpäin kolmessa koulussa: Wäinö Aaltosen, Luostarivuoren ja Raunistulan kouluissa. Näissä pilottikouluissa opettajat osallistuivat pedagogiset lähtökohdat huomioivaan mediavälinekoulutukseen ja tekivät oppitunneillaan mediatuotantokokeiluja yhdessä oppilaiden kanssa. Mikäli huoltajilta saatiin suostumus, tuotetut materiaalit esiteltiin Tuubissa.

 

Mediatiimitoiminta

Toiminnan tavoitteena oli mediatiimitoiminnan konseptointi, koulutusten tarjoaminen ja pysyvän rakenteen luominen toiminnalle. Tavoitteena oli tukea oppilaista koostuvien mediatiimien avulla koulujen sisäistä ja ulkoista viestintää. Käytännössä mediatiimit pystyivät tekemään koulujen toimintaa näkyväksi ja vahvistamaan samalla yhteisöllisyyttä.

Mediatiimitoiminta käynnistyi elokuussa 2013, jolloin eri kouluasteiden oppilaista koostuvat tiimit haastattelivat kaupungissa esiintyviä artisteja. Oppilaat hoitivat itse paitsi haastattelun niin myös sen suunnittelun, ohjauksen ja kuvauksen. Vain editointiin ja haastatteluista sopimiseen tarvittiin opettajien apua. Haastattelut ovat esillä viestintäasema Tuubissa, josta on nähtävissä muun muassa Michael Monroen, Lauri Tähkän ja Palefacen haastattelut sekä oppilaiden tuottamia sarjakuvia.

Mike_Monroe

 

INNOSTU!

Projektissa pyrittiin lisäämään koulujen digiosaamista ja osallisuutta esimerkiksi peliohjelmointikerhoilla ja valinnaisaineilla. Samalla oli mahdollista testata koulujen kykyä tuottaa omia digipalveluja. Helsingin osaprojektin hyvien tulosten innoittamana Luostarivuoden koulussa aloitti pelikerho lokakuussa 2013.

Comments are closed.