Tietoa projektista

 

Yhteisöllisyys, koulu ja älykkäät palvelut -projektin (YKÄ) päämääränä oli kehittää yhdessä koulun, oppilaiden ja muiden sidosryhmien kanssa yhteisöllisempiä kouluja, joissa oppilailla on aito mahdollisuus vaikuttaa oman koulunsa toimintaan. Kehitystyötä kouluissa tehtiin ketterästi kokeillen.

Yhteisöllisyys, koulu ja älykkäät palvelut -hanke koostui Helsingin, Turun ja Lappeenrannan osaprojekteista. Kaikki kolme kaupunkia toteuttivat omat pilottiprojektinsa, joissa kehitettiin muun muassa osallisuuteen kannustavia digitaalisia palveluja. Euroopan aluekehitysrahasto EAKR on rahoittanut hankkeita mukana olevien kaupunkien lisäksi. Vuosina 2012 – 2014 toteutettua hankekokonaisuutta koordinoi Forum Virium Helsinki.

 

Helsingissä viisi toimintamallia

Helsingissä kehitystyön tuloksena on syntynyt viisi toimintamallia. PopUp-koulun ideana on rohkaista yhteisölliseen oppimiseen. Lasten tilastollinen vuosikirja nivoo yhteen tutkivan oppimisen, medialukutaidon, avoimen tiedon ja oppilaiden hyvinvoinnin. iNNOSTU!-toiminta tähtää koulujen digiosaamisen tukemiseen. Mediatiimitoiminta kehittää mediaan kytkeytyvää oppilaiden osallisuustoimintaa. Yhteisöllisen kehittämisen malli vahvistaa oppilaiden roolia koulun toiminnan kehittämisessä unelmoinnin ja ketterien kokeilujen kautta. Lue lisää Helsingin toimintamalleista.

 

Lappeenrannassa ja Turussa mediakokeiluja

Komeetta oli Saimaan mediakeskuksen Koulu, media ja osallisuus -osahanke ja sen tavoitteena oli kehittää oppilaiden vaikuttamista tukeva mediaympäristö. Oppilaiden osallistamisen ja mediakasvatuksen lisäksi projektissa luotu mediaympäristö toimii viestintäkanavana kotien ja järjestöjen suuntaan. Turussa lapsia ja nuoria rohkaistiin tekemään erilaisia mediakokeiluja muun muassa mediatiimitoiminnan kautta. Viestintäasema Tuubin kautta koulut viestivät toiminnastaan sekä toisille oppilaitoksille että ympäröiville yhteisöille. Turussa kokeiltiin myös peliohjelmointia. Lue lisää Lappeenrannan ja Turun -osahankkeista.

 

Lisätietoa Yhteisöllisyys, koulut ja älykkäät palvelut -projektista:

Minna Torppa
Forum Virium Helsinki
minna.torppa(at)forumvirium.fi
puh. 040 556 2125

Jouni Paakkinen
Tietokone opetuksessa – TOP-keskus
jouni.paakkinen(at)turku.fi
puh. 050 590 7474

Timo Kainulainen
Saimaan Mediakeskus
timo.kainulainen(at)lappeenranta.fi
puh. 050 593 9456

 

Linkkejä:

tuubi.edu.turku.fi
www.komeetta.ejuttu.fi

 

 

Comments are closed.