Mediatiimitoiminta osaksi Helsingin mediakeskuksen toimintaa

 

Mediatiimi on eri-ikäisistä oppilaista koostuva osallisuusryhmä, jonka tehtävänä on taltioida tekstein, kuvin tai videoin koulun arkea ja juhlaa. Esimerkiksi Meri-Rastilan ala-asteen koulu on tehnyt omaa Rastilan lehteä jo pitkään. Mediakeskus on tarjonnut opettajille koulutusta mediatiimitoiminnan tukemiseksi ja lainannut tarvittaessa laitteita oppilaskäyttöön.

Hyvien käytäntöjen jakamista

Keskeistä mediatiimitoiminnassa on muiden koulujen kokemuksista oppiminen ja hyvien käytäntöjen jakaminen. Forum Virium Helsinki on tukenut mediatiimitoimintaa tarjoamalla yhteisötuottaja Raisa Laukkasen osaamista koulujen käyttöön.

Laukkanen on vuoden 2013 aikana kiertänyt kouluissa opastamassa ja kannustamassa sekä opettajia että oppilaita mediatiimitoimintaan. ”Mediatiimitoiminnan malli räätälöidään aina koulun omien tarpeiden ja resurssien pohjalta. Opettajilta ei vaadita mitään erityistä mediaosaamista – innostus ja tarve koulun oman viestinnän kehittämiseen riittää. Mediatiimitoiminnan on tarkoitus olla oppilaiden näköistä ja kokoista” summaa Laukkanen mediatiimitoiminnan lähtökohdat.

Mediakeskus tarjoaa konkreettista tukea 

Vuoden 2013 lopulla opetusviraston mediakeskus päätti ottaa mediatiimitoiminnan pysyväksi osaksi opettajien koulutustarjontaa. Laukkanen palkattiin osapäiväiseksi mediatiimikouluttajaksi, jonka voi tilata koululle auttamaan mediatiimitoiminnan käynnistämisessä. Lisäksi Laukkaselta voi saada kokeiltavaksi mediatiimitoimintaan soveltuvia laitteita ja hän tarjoaa apua myös blogimuotoisen verkkolehden perustamiseen.

Opetusviraston mukaan mediatiimin kaltaisia ryhmiä on reilussa kymmenessä koulussa jo ennestään, ja Yhteisöllisyys, koulut ja älykkäät palvelut -projektin aikana niitä on perustettu noin tusina lisää. Tavoitteena on vuoden 2014 aikana sekä kartoittaa koulujen mediaosallisuusryhmien tilanne että perustaa uusia tiimejä kaikkiin asiasta kiinnostuneisiin kouluihin. Toiminna tukemiseksi kootaan konkreettinen työkalupakki, Mediasalkku,  joka tarjoaa muun muassa teknistä tukea mediatiimitoiminnan käynnistämiseen.

Lisätietoja: Raisa Laukkanen, puh. 040 661 5320, raisa.laukkanen(at)forumvirium.fi

Lataa Mediatiimiesite PDF-muodossa: Mediatiimiesite

Bookmark the permalink.

Comments are closed.