Lappeenranta

Komeetta

Lappeenrannan osahankkeen nimi oli Komeetta (koulu, media ja osallisuus). Tavoitteena oli kehittää mahdollisimman monipuolinen mediaympäristö, jossa oppilaat pääsevät vaikuttamaan ja osallistumaan heitä koskeviin asioihin. Oppilaiden osallistamisen ja mediakasvatuksen lisäksi projektissa luotu mediaympäristö toimi viestintäkavanana kotien ja järjestöjen suuntaan. Komeetasta voi lukea lisää osahankkeen kotisivuilta osoitteesta www.komeetta.ejuttu.fi.

 

Meteori

Projektin tavoitteena oli luoda kouluille oma verkkopohjainen mediaympäristö, jonne voidaan taltioida koulun arkea ja tehdä oppilaiden toimintaa näkyväksi. Pilottiryhminä toimivat Lappeen koulun 1-6 luokkalaiset, Voisalmen 6-9 luokka (erityisen tuen ryhmä) ja Joutsenon lukion 2. vuosikurssi. Kaikille näille pilottiryhmille on luotu e-verkkolehtipohja tukemaan tiedon julkaisua.

Voisalmen oppilaat saivat syyskuussa 2012 käyttöönsä henkilökohtaiset iPadit. Luokalla on kahdeksan 11–16-vuotiasta oppilasta, joista moni on keskiasteisesti kehitysvammainen. Kokeilun yhtenä päämääränä oli, että oppilaat oppisivat kommunikoimaan omista asioistaan ja tuomaan tällä tavoin esille omaa persoonaansa. iPadien avulla oppilaat esimerkiksi dokumentoivat omaa arkeaan ja lukuvuoden kulkua kuvina, videoina ja pieninä teksteinä. Oppilaat olivat hyvin innostuneita kokeilusta ja myös opettajat huomasivat vuorovaikutuksen lisääntyneen ja oppilaiden avautuneen kuorestaan. Oppilaiden vanhemmilta tuli positiivista palautetta kokeilusta, sillä he kokivat lastensa omatoimisuuden lisääntyneen ja itsetunnon vahvistuneen. Osa vanhemmista jopa toivoi koulutusta itselleen, jotta laitetta voitaisiin hyödyntää monipuolisesti myös kotona.

Lataa Meteori-esite (PDF)

 

Comments are closed.