Helsinki

Yhteisöllisen kehittämisen malli

Ajatuksena oli saada oppilaat mukaan suunnittelemaan ja kehittämään oman koulunsa toimintaa. Yhteisöllisen kehittämisen malli koostuu kahdesta toisiaan täydentävästä menetelmästä, suunnittelusta (unelmointi) ja tekemisestä (kokeilu).

Unelmoinnin menetelmiä kehitettiin yhdessä oppilasryhmien kanssa esimerkiksi Torpparinmäen peruskoulun osallisuuspäivänä. Kokeilun menetelmiä puolestaan hyödynnettiin oppilaille suunnattavan projektinhallinta pelin suunnitteluun.

 

Toisilta oppimisen festarit

Toisilta oppimisen festareilla peruskoulujen oppilaat opettivat toisilleen, aikuisille ja oma lähiympäristönsä asukkaille hallitsemaan tietoja ja taitoja. Samalla kouluilla oli mahdollisuus konseptoida toiminnallista sisältöä lauantaikoulupäiviin. Projektissa kehitetään verkostomaista tapaa oppia.

Toisilta oppimisen festaria kokeiltiin maaliskuussa 2013 Arabian peruskoulussa. Tarjolla oli yli 20 erilaista työpajaa, joista koulun 500 oppilasta saivat valita itselleen kolme mieluisinta. Sirkuspaja, miekkailun alkeet, koiran hoito ja kilpatanssi ovat esimerkkejä oppiaineista, joihin oli tilaisuus perehtyä koulupäivän aikana. Arabian koulun oppilaat sekä opettajat olivat tyytyväisiä toisilta oppimisen festareihin ja PopUp-koulupäivät otettiinkin osaksi koulun käytöntöjä.

Tietoa ja ohjeita kouluille löytyy osoitteesta popupkoulu.fi

 

Lasten tilastollinen vuosikirja

Lasten tilastollinen vuosikirja on toimintamalli, jonka tavoitteena on innostaa lapsia tutkimaan omaa arkeaan ja tuottamaan tietoa heitä itseään kiinnostavista asioista. Lapset hyödyntävät tilastollisia menetelmiä tiedon keräämisessä ja visualisoivat tuotettua dataa. Kouluille vuosikirja tarjosi toiminnallisen ja osallistavan tavan toteuttaa opetussuunnitelmaa ja saada uutta tietoa oppilaiden hyvinvoinnista.

Vuosikirjan koostamista varten kehitettiin erilaisia menetelmiä ja työkaluja yhdessä koulujen kanssa. Materiaali antaa konkreettisia ohjeita lasten omien tutkimuskysymysten määrittelyyn, aineiston keruuseen ja tiedon visualisointiin. Näitä työkaluja, kuten oppilaiden tuottamia tilastoja ja tiedon visualisointeja, löytyy sivulta: tilastro.fi

 

Mediatiimitoiminta

Toiminnan tavoitteena oli mediatiimitoiminnan konseptointi, koulutusten tarjoaminen ja pysyvän rakenteen luominen toiminnalle. Päämääränä oli tukea oppilaista koostuvien mediatiimien avulla koulujen sisäistä ja ulkoista viestintää. Käytännössä mediatiimit tekivät koulujen toimintaa näkyväksi ja vahvistivat samalla yhteisöllisyyttä.

Mediatiimit ovat esimerkiksi taltioineet koulujen toimintaa ja koululehden tuottamista. Tätä toimintaa tukemaan kouluille on hankittu kannettavia medialaitteita, joiden avulla oppilaat voivat taltioida ja julkaista erilaisia materiaaleja.

Lataa Onnellisen Mediatiimin resepti (PDF)

 

INNOSTU!

Projektissa pyrittiin lisäämään koulujen digiosaamista ja osallisuutta esimerkiksi peliohjelmointikerhoilla ja valinnaisaineilla. Samalla oli mahdollista testata koulujen kykyä tuottaa omia digipalveluja.

Syksyllä 2012 Torpparinmäen peruskoulussa käynnistyi pelisuunnittelun valinnaisaine, jossa oppilaat opettivat toisilleen pelien tekemistä ja suunnittelivat koulun oman pelitapahtuman toteuttamista. Keväällä 2013 valinnaisaine jatkui ohjelmoinnin opiskelulla. Kerhomuotoista toimintaa on puolestaan kokeiltu Porolahden peruskoulussa ja Mustakiven ala-asteella.

Comments are closed.