Helsingin kevät nippuun: Mitä tulikaan tehtyä?

Koulujen kevätlukukausi alkaa olla lopussa. Helsingissä hankekouluja ei ole päästetty helpolla edes kesän kynnyksellä. Viimeiset kokeilut tehtiinkin vielä tällä viikolla. Ennen kesälomaa voisimme kertoa hieman siitä, mitä kevään ja oikeastaan koko vuoden aikana on tehty ja opittu. Aloitetaan tekemisistä.

Kevään agendana on ollut viisi konseptia, joihin vuodenvaihteessa kiteytimme ensimmäisen vuoden aikaansaannokset. Lukukauden aikana olemme tehneet töitä 16 koulun kanssa. Seuraavassa kiteytys tehdystä.

Toisilta oppimisen festarit

Toisilta oppimisen festareiden idea yhteisöllisestä oppimisesta ja osaamisen jakamisesta on selvästi purrut kouluihin. Kevätlukukauden aikana olimme mukana kolmen koulun tapahtumien tekemisessä. Muutama koulu innostui myös kokeilemaan tätä itsekseen. Kesäkuussa rehtorit pitävät kesäpäivänsä popup-koulu -idealla. Yhteisissä työpajoissa on mallinnettu tapahtuman toteutusta. Lisäksi verkkotyökalu koulutapahtuman toteuttamiseen on saatu hyvään alkuun. Jahka työkalu ja dokumentaatio vielä pykälällä konretisoituvat, syyslukukaudelle on kouluille kelpo materiaalia tarjolla.

slide1_helsinki

Lasten tilastollinen vuosikirja

Lasten tilastollinen vuosikirja on ollut poikkitieteellisyydessään poikkeuksellisen kiinnostava projekti, jonka kehittäminen on aloitettu yhdessä neljän koulun kanssa. Kokeiluissa oppilaat ovat tehneet tutkimusta muun muassa välituntitoiminnasta ja pitämällä hyvän mielen päiväkirjaa. Vuosikirjatoiminnan mallintaminen on ollut varsin työlästä, mutta kesää kohti sekin on lähtenyt konkretisoitumaan. Tutkimustyöhön tarvittavia työkaluja, menetelmiä sekä julkaisualustaa on kehitteillä. Toisilta oppimisen festareiden tavoin myös vuosikirja on herättänyt erityistä mielenkiintoa, missä ikinä siitä onkaan kerrottu.

Mediatiimitoiminta

Hankkeen on toivottu edistävän mediatiimitoiminnan leviämistä peruskouluissa. Kuluneen vuoden aikana olemme auttaneet kuutta koulua uuden osallisuustoiminnan käynnistämisessä ja kehittämisessä. Samalla on mallinnettu toimintaa uusille kouluille ja tehty kokeiluja alustoista mediatiimien tuottaman sisällön julkaisemiseen ja jakamiseen. Olemme huomanneet, että varsin pienellä inspiroimisella ja tukemisella on jo merkittävä vaikutus toiminnan käynnistymiseen. Selkeimmät kehittämistarpeet nousevat mediatiimin työkaluista ja julkaisukanavista. Mediasalkun kehittäminen on polkaistu käyntiin mediakeskuksen studiotiimin kanssa. Niinikään Meri-Rastilan ala-asteen kanssa tehty verkkolehtikokeilu on luonut lupaavan pohjan julkaisualustaa ajatellen.

iNNOSTU!

iNNOSTU! on kiteytynyt kouluissa ennen kaikkea pelikehitystoiminnaksi joko valinnaisaineen tai kerhotoiminnan muodossa. Tämä ei ole ollut YKÄ-hankkeen ydintä, joten roolimme onkin painottunut pelikehittäjäverkostojen linkittämiseen kouluille. Pelitoiminta on kuitenkin lähtenyt erittäin hyvin liikkeelle tuottaen kouluille monenlaisia hyötyjä. Osana mediatiimi- ja iNNOSTU-toimintaa olemme tehneet muutamia digikokeiluja, joissa on kehitetty koulun erilaisia verkkopalveluja. Kehittämisympäristöiksi ovat valikoituneet WordPress ja Microsoft 365, jotka ovat opetusviraston tukemia alustoja.

Yhteisöllisen kehittämisen malli

Määrittelimme jouluna viidenneksi konseptiksi Yhteisöllisen kehittämisen mallin, jota olemme vieneet eteenpäin koulujen toiminnansuunnittelun työkaluna. Malli koostuu unelmoinnista ja pienesti kokeilemisesta. Kevätlukukauden aikana olemme työskennelleet erityisesti unelmoiden niin oppilaiden, oppilaskuntien ohjaavien opettajien, pedagogisten yhteyshenkilöiden kuin peruskoulujen rehtoreiden kanssa. Toteutimme myös ensimmäisen koko koulun unelmointikokeilun Vesalan yläasteella, jonka aikana aloitimme yhteistyön Dreamdo-palvelun kanssa. Vesalassa käynnistettiin myös ketteriin kokeiluihin ohjaavan pelin suunnittelu yhdessä oppilaiden ja opettajien kanssa.

Kaikissa konsepteissa olemme pyrkineet kehittämään tapaa viedä unelmia ja visioita käytännön toiminnaksi pienesti kokeilemalla. Kokeilut ovatkin tuottaneet runsaasti oppeja ja oivalluksia. Mutta palataan näihin toisena päivänä.

Minna & Teemu

Mustakiven pelikerho: toinen kokeilu

Kouluilla käydessä tulee useimmiten kerrottua myös pelitoiminnasta, jota iNNOSTU-verkoston kanssa ollaan pyritty käynnistämään. Talven mittaan valinnaisaine- ja kerhomuotoisia kokeiluja onkin lähtenyt liikkeelle useassa koulussa. Mediakeskuksen opettajien täydennyskoulutuspilotti alkaa selvästi myös levittää peli-ilosanomaa.

Yksi pelitoimintaa kokeilleista kouluista on Mustakiven ala-aste, jossa opettajatiimi innostui talvella tekemään viiden kerhokerran kokeilun. Apua kerhon vetämiseen löytyi Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteenlaitokselta. Talven kokeilu onnistui erinomaisesti ja siitä innostuneena opettajat päättivät toteuttaa kerhon uudelleen. Tänään oli toisen kerhojakson viimeinen kerta. Kokemus oli jälleen ollut erinomainen. Pelien taso tuntui nousseen ja erityisesti opettajien osaaminen pelikerhon ohjaamisessa oli kasvanut huimasti. Oma osaaminen alkaa selvästi kantaa.

Pelitoiminta on kouluissa selvästi nousussa. Opetusvirastollakin on viritteillä uusia peleihin, pelaamiseen ja pelipedagogiikkaan liittyviä kehittämisprojekteja. YKÄ-hankkeen osalta Mustakiven kokeilu on johtanut uusille kiinnostaville poluille. Koulu hyppäsi mukaan Lasten tilastollinen vuosikirja -projektiin oman pelikonseptin kera!