Kuluneen lukuvuoden arviointia MANUVA-oppilaiden kanssa

Kävimme talvella 2013 kertomassa YKÄ-hankkeesta Helsingin MANUVA-ryhmien opettajille ja sosiaaliohjaajille. MANUMA on Helsingin opetusviraston projekti, jonka tavoitteena on tukea peruskoulun päättövaiheessa Suomeen muuttaneiden nuorten kotoutumista. Talven tapaamisen pohjalta syntyi idea, josko voisimme tehdä yhteistyötä projektien välillä. Aiheeksi valikoitui kuluneen MANUVA-vuoden arviointi. Tavoitteena on kokeilla erilaisia tapoja kerätä kokemuksia kuluneesta vuodesta ja siten täydentää ja monipuolistaa perinteisen lomakekyselyn antia.

MANUVA-ryhmiä on Haagan peruskoulussa ja Myllypuron yläasteella. Ensimmäisen kokeilun teimme juuri Haagassa. Kokeilimme, miten oppilaat innostuisivat muistelemaan kulunutta vuotta. Menetelmänä käytimme fläppipaperia, jolle oli piirretty aikajana muutamin lukuvuoden kiinnekohdin. Työskentelyssä ohjasimme oppilaita muistelemaan mm. ensimmäistä koulupäivää ja kertomaan siitä hymiöin ja tekstein. Lopuksi oppilaat tekivät näytelmiä jostain lukuvuoden merkittävästä tapahtumasta.

Muistelu nuorena on selvästi haastavaa ja motivaatiotekijöitä saa todella kaivella. Omakohtainen hyöty ei välttämättä ole vahvin, kun tuleva vuosi opiskellaan jossain toisessa oppilaitoksessa. Katse on tuon ikäisenä vahvasti tulevaisuudessa.

Työskentely MANUVA-nuorten kanssa jatkuu keväällä vielä muutaman työpajan verran. Saa nähdä, millaisia kokeiluja keksitään!

Vuosikirjan visualisointiharjoituksia

Lasten tilastollinen vuosikirja -projekti on edennyt keväällä kouluissa tehtyihin pienimuotoisiin visualisointiharjoituksiin. Tänään tutustuttiin Keinutien ala-asteen kokeiluun, jossa oppilaat tuottavat infograafeja talvella keräämästään tiedosta. Opettajien apuna tekemistä on ollut ohjaamassa Lahden muotoiluinstituutin opiskelija. Kaiken kaikkiaan visuaalinen tiedon esittäminen on erittäin kiinnostavaa, joskin haasteellista. Miten ohjata oppilaita etsimään ja kokeilemaan uusia tapoja tutkimustulosten esittämiseen? Keinutien kokeilun perusteella intoa kokeilemiseen ja tekemiseen näyttää olevan. Ja hienoja visualisointeja sielläkin syntyy!