Komeetta

Komeetta on Saimaan mediakeskuksen koulu, media ja osallisuus osahanke. Tarkoituksena on kehittää mahdollisimman monipuolinen mediaympäristö, jossa oppilaat pääsevät vaikuttamaan ja osallistumaan heitä koskeviin asioihin. Oppilaiden osallistamisen ja mediakasvatuksen lisäksi ympäristö toimii viestintäkanavana kodin ja järjestöjen suuntaan. Oppilaat käyttävät iPadeja. Oppilaat tekevät ja tuottavat kuva-, video- ja äänitallenteita, omien kykyjensä mukaan. Koululle rakennetaan oma julkaisualusta, jonne oppilaiden tekemä materiaali tallennetaan. Mukana mm. Voisalmen koulun 6-9 luokka (EHA) ja heidät löytää osoitteesta www.meteori.ejuttu.fi

 

www.komeetta.ejuttu.fi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hyviä ideoita (kuten robottitaisteluita)

Paljon puhutaan oppilaiden taidoista käyttää teknisiä vempaimia, ja yhtä usein kuulee esitettävän myös huolen siitä, että lapset ja nuoret ovat asiantuntijoita laitteiden viihde- mutta eivät suinkaan opetuksellisessa käytössä. Olisikin keskeistä, että laitteet olisivat niin luonnollinen osa koulun toimintaympäristöä, että voidaan edetä tekniikan ihmettelystä opetusmenetelmien tarkasteluun. Itse laite ei ole tärkeä, vaan se, mitä sillä luokassa tehdään.

Nuorisotoimen taide- ja toimintatalo Vimma järjestää yhteistyössä YKÄ-hankkeen kanssa mediapajoja Turun kouluissa tämän syksyn ajan. Luokat ovat voineet tilata parituntisen kurssin ja määritellä, harjoitellaanko videokuvaa, valokuvausta vai animaatiota. Hankkeen laitesalkku kiertää kouluttajien mukana, ja perusajatus on, että kun tablettien tarjoamat menetelmät tulevat kaikille tutuiksi, nousee pintaan uusia ajatuksia siitä, miten mediakasvatusta voidaan hyödyntää osana jokapäiväistä koulutyötä. Oppilaille suunnatun koulutustoiminnan lisäksi myös opettajille viedään opastusta mediataidoissa.

Alla vielä pari kuvaa viimeviikkoisesta koulutuksesta, jossa oppilaat tekivät animaatioita omavalintaisesta aiheesta. Syntyi mm. avaruusseikkailuja, robottitaisteluita ja puu, joka varisti muovailuvahalehtensä, jotka Lego-talonmies sitten haravoi kasaan. Ja lisäksi tukku hyviä ideoita sille, mitä seuraavaksi tehdään.

Nopeimmin startannut mediatiimi ikinä!

Mediatiimitoiminnan kehittäminen on osoittautunut yhdeksi keskeiseksi toimintamalliksi hankkeen eri paikkakunnilla ja kouluilla. Helsingissä asiaa on lähdetty viemään eteenpäin sekä yksittäisten koulujen tasolla että kartoittamalla yhteistyöverkostoa laajemman toimintamuodon kehittämiseksi.

Yksi mediatiimitoiminnasta kiinnostuneista kouluista on Sophie Mannerheimin koulu, jossa osallistuimme mediatiimin aloitustapaamiseen. Parituntisen aikana kerroimme muutamia esimerkkitarinoita kouluista ja kaupungeista, joissa tällaista oppilaiden osallisuustoimintaa on järjestetty. Samalla keskustelimme oppilaiden ja opettajien odotuksista ja näkemyksistä oman koulun mediatiimitoimintaan liittyen. Oli hienoa huomata kaikkien mukana olleiden into ja positiivinen asenne uutta toimintamallia kohtaan. Samoin se, että tiimiin on tullut mukaan erilaisia oppilaita erilaisine osaamisiseen. Ainekset menestyvälle tiimille oli silminnähden havaittavissa.

Parasta tapaamisessa oli kuitenkin tiimin toimintasuunnitelman jalkauttaminen. Ensin käytiin yhdessä läpi koulun toimintasuunnitelmaa sekä tulevaa tapahtumakalenteria. Paljon erilaisia tapahtumia oli luvassa koko vuodelle. Samalla tiimiläiset kuitenkin hoksasivat, että tänään valtaosa heistä on menossa luokkineen konserttiin. Itse artistista ei ehditty jutellakaan, kun tiimi päätti lähteä tekemään ensimmäistä juttua siitä. Aikaa valmisteluihin yksi tunti. Nopeasti kamera latautumaan, sopimaan tehtävänjaosta ja miettimään tulevia haastattelumahdollisuuksia kysymyksineen. Vanhemmat oppilaat lupasivat kääntää kysymykset englanniksi, odotettavissa kun oli ulkomaalainen artisti. Mediatiimin työkalut, iPadit ja julkaisualustat ovat vasta suunnitelupöydällä, joten ensimmäiseen kokeiluun mennään paperin ja kynän, digikameran ja powepointin voimin. Mutta sehän riittää.

Mitä maailmassa saataisiinkaan aikaan, jos uuden kehittämiseen lähdettäisiin näin ketterällä, käytännönläheisellä ja innostuneella otteella?