Tilastrofi

 

Tilastrofi on toimintamalli, jonka tavoitteena on innostaa lapsia tutkimaan omaa arkeaan ja tuottamaan tietoa siellä olevista, heille merkityksellisistä asioista tilastollisten menetelmien avulla. Työskentely ohjaa lapsia yhteistyöhön ja oman yhteisön kehittämiseen. Kouluille Tilastrofi tarjoaakin toiminnallisen ja osallistavan tavan toteuttaa opetussuunnitelmaa ja saada uutta tietoa oppilaiden hyvinvoinnista.

Tilastrofin tekemistä varten on yhdessä koulujen kanssa kehitetty erilaisia työkaluja lasten omien tutkimuskysymysten määrittelyyn, aineiston keruuseen ja tiedon visualisointiin. Näitä työkaluja, kuten oppilaiden tuottamia tilastoja ja tiedon visualisointeja, julkaistaan Tilastro.fi-sivustolla. Tavoitteena on toimintamalli, joka on helposti otettavissa osaksi opettajan työtä ja koulun yhteistä arkea.

tilastrofi

Tilastrofin tekemissä on erotettavissa kolme eri vaihetta:

1) Valitaan aihe. Ideoita voi kerätä vaikka pienissä ryhmissä ja lopuksi äänestetään yhdessä kaikista ideoista paras.

2) Aineiston keruu. Aineisto voidaan koota äänestämällä, kyselemällä tai haastattelemalla. Tärkeää on, että aineisto voidaan koota myöhemmin taulukkoon ja esittää tilastona.

3) Tutkimuksen vaiheiden ja tulosten julkaiseminen. Tutkimuksen tulokset julkaistaan Tilastro.fi-sivutolla artikkelina, jossa tutkimuksen vaiheet ja tulokset käydään läpi ja lopuksi analysoidaan.

Tilastrofia on ollut mukana tekemisessä Helsingin Matikkamaa, Helsingin kaupungin opetusvirasto, Helsingin kaupungin tietokeskus, Helsingin yliopiston Summamutikka-keskus, Tilastokeskus ja Forum Virium Helsinki.

 

Lataa Tilastrofi-juliste täältä

 

Listätietoja Tilastrofi-projektista pedagogiselta yhteyshenkilöltä:

Hannu Korhonen / Helsingin Matikkamaa

hannu.korhonen (at) edu.hel.fi

Comments are closed.